Το θασιακό εικοσιένα αποτελεί μια ξεχωριστή σελίδα που παρέμεινε άγνωστη, γιατί ούτε στα μαθητικά εγχειρίδια πέρασε ούτε έγινε γνωστή στους σημερινούς νέους. Γεγονός είναι, βέβαια, ότι μας λείπουν οι λεπτομέρειες από το επαναστατικό κίνημα της Θάσου.

Published in historic